column
Analysis of microsatellite in the entire grass carp (Ctenopharyngodon idella) genome and the application in parentage identification
HUANG Weijie, GUO Xiangzhao, ZHANG Zihao, DONG Qiang, XIONG Xuemei, GAO Zexia
2022, 46(2):161-172. DOI:10.11964/jfc.20201112489
Abstract FullText HTML PDF
Validation of STAT3 acetylation site and its relationship with SIRTs deacetylase in Pelteobagrus fulvidraco
ZHENG Hua, XU Yichuang, ZHAO Tao, LÜ Wuhong, YU Angen, HE Yang, TAN Xiaoying
2022, 46(2):173-182. DOI:10.11964/jfc.20201212556
Abstract FullText HTML PDF
Molecular phylogenetic relationship of Muraenidae species in China Sea based on 16S rRNA gene sequences
CHEN Ming, FAN Manhua, XIE Ruilin, CHEN Yupei, LI Qingqing, LI Jiangtao, HUANG Yanhua, LIN Li, LIANG Rishen
2022, 46(2):183-195. DOI:10.11964/jfc.20201012460
Abstract FullText HTML PDF
Genomic analysis of Bacillus velezensis LF01 strain and the biocontrol effect of its secondary metabolites
ZHANG Defeng, GAO Yanxia, KE Xiaoli, WANG Yajun, REN Yan, SHI Cunbin
2022, 46(2):196-206. DOI:10.11964/jfc.20201012442
Abstract FullText HTML PDF
Establishing length-weight relationship and predicting size at first maturity of Oratosquilla oratoria based on polyphasic model
XU Hailong, XUE Wei, GU Dexian, YANG Rui, YU Xiaohan
2022, 46(2):207-214. DOI:10.11964/jfc.20200712327
Abstract FullText HTML PDF
Impacts of climate changes on the habitat suitability of spawning ground for Konosirus punctatus in the central and southern Yellow Sea
ZHANG Yunlei, SUN Xiao, LIU Xiaohui, CUI Yanhua, JIAN Ying, XUE Ying
2022, 46(2):215-223. DOI:10.11964/jfc.20201012463
Abstract FullText HTML PDF
Effect of dietary choline level on growth performance, body composition and serum antioxidant activity of juvenile largemouth bass (Micropterus salmoides)
ZHOU Yue, WANG Weilong, LI Songlin, LÜ Hongyu, ZHANG Song, CHEN Naisong, HUANG Xuxiong
2022, 46(2):224-237. DOI:10.11964/jfc.20200812380
Abstract FullText HTML PDF
Optimum dietary leucine requirement of juvenile sea cucumber Apostichopus japonicus
LIU Caili, WANG Jiying, LI Baoshan, SHEN Yubo, SUN Yongzhi, HUANG Bingshan, WANG Shixin
2022, 46(2):238-249. DOI:10.11964/jfc.20210112572
Abstract FullText HTML PDF
Studies on pathological symptoms and virus distribution in natural and artificial injection infection Ctenopharyngodon idella with grass carp reovirus type
YANG Ling, SU Jianguo
2022, 46(2):250-260. DOI:10.11964/jfc.20200912395
Abstract FullText HTML PDF
Effect of VP35 protein on the proliferation of type Ⅱ grass carp (Ctenopharyngodon idella) reovirus
JIANG Lin, TU Jiagang, ZHANG Yongan
2022, 46(2):261-269. DOI:10.11964/jfc.20210612930
Abstract FullText HTML PDF
QseB regulates in vitro and in vivo virulence of Aeromonas hydrophila in response to norepinephrine
QIN Ting, XI Bingwen, XIE Jun, PAN Liangkun
2022, 46(2):270-279. DOI:10.11964/jfc.20210612918
Abstract FullText HTML PDF
Regulation mechanism of miR-23a in Ctenopharyngodon idella during Aeromonas hydrophila infection
BAO Tianjie, BAO Shengcheng, FAN Kun, SHEN Yubang, XU Xiaoyan, LI Jiale
2022, 46(2):280-288. DOI:10.11964/jfc.20210312671
Abstract FullText HTML PDF
Effects of different lactic acid bacteria on the quality of fermented grass carp (Ctenopharyngodon idella)
XU Huiya, ZHANG Qiang, WANG Yixin, WANG Xichang, SHI Wenzheng
2022, 46(2):289-297. DOI:10.11964/jfc.20210412726
Abstract FullText HTML PDF
Preliminary analysis on regional differences of fishing habits of marine fishing vessels in Zhejiang Province: taking double trawlers as an example
LIU Yong, CHENG Jiahua, CHEN Ting
2022, 46(2):298-309. DOI:10.11964/jfc.20200412247
Abstract FullText HTML PDF
Blocking efficiency of electrified barrier for guiding juvenile grass carp (Ctenopharyngodon idella) by pulsed direct current with different electric parameters at different flow velocities
SHI Xunlei, HU Cheng, DA Wa, NI Ma, WANG Qingfu, SHI Xiaotao, LIU Guoyong
2022, 46(2):310-321. DOI:10.11964/jfc.20200712354
Abstract FullText HTML PDF
A brief review on virology researches of fish herpesviruses
ZHAO Zhe, YU Fei, HAO Kai, LI Shuxin, ZHANG Xiaodong, CHEN Hongxun
2022, 46(2):322-336. DOI:10.11964/jfc.20210712945
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction