column
Progress and prospect of functional genomics studies on gills
SONG Chaowei, LI Wensheng
2023, 47(7):079101. DOI:10.11964/jfc.20220813631
Abstract FullText HTML PDF
Research progress in application of echo-sounder buoys in tuna purse seine fishery
ZHOU Cheng, XIAO Yu, WAN Rong, XU Liuxiong, WANG Yucheng, XIE Chenglan, XIAO Yuchen
2023, 47(7):079702. DOI:10.11964/jfc.20220413423
Abstract FullText HTML PDF
Cloning and expression analysis of mitogen-activated protein kinase (MAPK) p38 in pearl oyster Pinctada fucata martensii
TU Haotian, FANG Xiaochen, LIANG Haiying, LEI Qiannan, LIU Defan
2023, 47(7):079403. DOI:10.11964/jfc.20220213319
Abstract FullText HTML
Role of retinoic acid signaling in the proliferation and differentiation of medaka (Oryzias latipes) spermatogonial stem cells in vitro
WANG Yuan, LI Mingyou, BAI Xiaoming, QU Ximei, LUO Yubing, WANG Deshou, WEI Jing
2023, 47(7):079104. DOI:10.11964/jfc.20210813007
Abstract FullText HTML PDF
Effects of long-term cryopreservation on ultrastructure and enzyme activity of Epinephelus lanceolatus sperm
DING Xiaoyu, LI Zhentong, DUAN Pengfei, QIU Yishu, WANG Xinyi, LI Linlin, WANG Linna, LIU Yang, LI Wensheng, WANG Qingbin, ZHAO Xia, TIAN Yongsheng, LI Shengzhong
2023, 47(7):079605. DOI:10.11964/jfc.20221113796
Abstract FullText HTML PDF
Trophic niche and interspecific relationship of five eels in the waters of the Zhoushan Islands
XIAO Yi, JIANG Rijin, YIN Rui, WANG Jing, YANG Fan, WANG Haoxue, LI Zhe
2023, 47(7):079306. DOI:10.11964/jfc.20220113278
Abstract FullText HTML PDF
Effects of light intensity on the growth and physiological performance of Pelteobagrus fulvidraco
ZHAO Yuxi, LIU Xingguo, ZHOU Runfeng, LIU Ziqiu
2023, 47(7):079607. DOI:10.11964/jfc.20210512815
Abstract FullText HTML PDF
Metabolomics-based analysis of adaptive mechanism of Larimichthys crocea to low temperature and starvation stresses
ZENG Lin, SONG Wei, XIE Zhengli, WANG Yonghong, XIONG Yifei, ZHANG Hui
2023, 47(7):079608. DOI:10.11964/jfc.20221013772
Abstract FullText HTML PDF
Heterosis and combining ability of reciprocal hybrids between “Haida No.1” strain and orange shell line of the Pacific oyster (Crassostrea gigas)
LIANG Yuanxin, XU Chengxun, LIU Shikai, KONG Lingfeng, LI Qi
2023, 47(7):079609. DOI:10.11964/jfc.20211013092
Abstract FullText HTML PDF
Effects of manna oligosaccharides on flesh quality of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fed with high carbohydrate diet
MA Yingying, JIA Yongyi, GU Tingting, ZHANG Zhiyong, WANG Tong, ZHANG Meiling, DU Zhenyu, QIAO Fang
2023, 47(7):079610. DOI:10.11964/jfc.20210712941
Abstract FullText HTML PDF
Effects of new antibacterial substance palygorskite on the growth, antioxidant capacity and intestinal microbiota of Litopenaeus vannamei
HAN Fenglu, CHEN Enpeng, JIANG Xiancheng, DONG Xiao, LI Zhao, QIAN Junzhe, XU Chang, LI Erchao
2023, 47(7):079611. DOI:10.11964/jfc.20220513506
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of hemoglobin - mediated apoptosis in Ctenopharyngodon idella kidney cell line (CIK)
QIN Zhendong, YANG Minxuan, LU Zhijie, SHI Fei, LI Yanan, ZHAN Fanbin, WAN Quanyuan, LI Jun, LIN Li
2023, 47(7):079412. DOI:10.11964/jfc.20210512817
Abstract FullText HTML PDF
Construction and identification of genotype Ⅱ grass carp reovirus virus-like particles
GAO Ting, WU Siyu, GAO Caixia, XIA Sudong, YIN Jiyuan, WANG Yingying, LI Yingying, SHI Cunbin, WANG Qing
2023, 47(7):079413. DOI:10.11964/jfc.20210512827
Abstract FullText HTML PDF
Growth characteristic of statolith of Todarodes pacificus in the Sea of Japan during the winter of an El-Nino year
CHEN Ziyue, LU Huajie, LIU Kai, WANG Rui
2023, 47(7):079314. DOI:10.11964/jfc.20220713591
Abstract FullText HTML PDF
Trace elements in statoliths of Sthenoteuthis oualaniensis in Nansha Islands of the South China Sea
LU Huajie, ZHAO Maolin, LIU Kai, REN Pin
2023, 47(7):079315. DOI:10.11964/jfc.20230113872
Abstract FullText HTML PDF
Accumulation of microplastics in stomach tissues of Japanese common squid (Todarodes pacificus)
LU Huajie, SUN Tianzi, LIU Kai, OU Yuzhe, ZHAO Maolin
2023, 47(7):079116. DOI:10.11964/jfc.20230213898
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction