column
Research progress on response mechanism to high temperature stress in abalone
ZHANG Kefeng, WANG Yilei, ZHANG Ziping
2023, 47(5):059601. DOI:10.11964/jfc.20210813037
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of fish microRNA in innate immunity
CUI Junxia, XU Tianjun
2023, 47(5):059402. DOI:10.11964/jfc.20220713626
Abstract FullText HTML PDF
Cloning and expression analysis of NHE3 and NKAα1a in cobia (Rachycentron canadum) and targeted regulation of related miRNAs
WANG Zhongliang, LIU Fubai, HUANG Baosong, LI Guiying, WANG Jing, WANG Bei, CHEN Zongfa
2023, 47(5):059103. DOI:10.11964/jfc.20211213209
Abstract FullText HTML PDF
I84 protease inhibitor family show significant expansion and functional differentiation in Crassostrea gigas
WU Qianjiang, LIU Sheng, LU Jiali, FAN Congling, YE Jing, RUAN Ziyan, LIN Zhihua, XUE Qinggang
2023, 47(5):059104. DOI:10.11964/jfc.20210412789
Abstract FullText HTML PDF
Cloning of dead end (dnd) gene in Chinese soft-shell turtle (Pelodiscus sinensis) and its expression in germ cells
CHEN Kaili, LI Yulin, BAN Wenzhuo, XU Jianfei, TAN Zhimin, XU Hongyan
2023, 47(5):059105. DOI:10.11964/jfc.20220113315
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of blood physiological parameters between three species of scallops and the effect of heat stress on blood physiological parameters in Chlamys farreri
CUI Chang, YANG Zujing, DOU Zheng, LU Wei, XING Qiang, HUANG Xiaoting, HU Jingjie, BAO Zhenmin
2023, 47(5):059606. DOI:10.11964/20211113171
Abstract FullText HTML PDF
Effects of salinity on fertilization, embryonic development, larval growth, ingestion and metamorphosis of Heliocidaris crassispina
LIANG Qixu, ZHANG Lili, HUANG Shiyu, ZHONG Youping, XIE Yangjie, WANG Guodong
2023, 47(5):059607. DOI:10.11964/jfc.20210312704
Abstract FullText HTML PDF
Variation in beak morphology of Dosidicus gigas in the eastern equatorial Pacific
GAO Xiaodi, FANG Zhou, CHEN Xinjun, LI Yunkai
2023, 47(5):059108. DOI:10.11964/jfc.20210112594
Abstract FullText HTML PDF
Traits and distribution of microplastics in stomach and intestinal tract of Pleuragramma antarcticum around the South Shetland Islands
GAO Chunmei, CAO Zhang, YAN Chenbing, ZHU Guoping
2023, 47(5):059109. DOI:10.11964/jfc.20210312663
Abstract FullText HTML PDF
Modeling distribution of Hexagrammos otakii in Haizhou Bay based on spatio-temporal species distribution models
ZHAO Wei, REN Yiping, XU Binduo, XUE Ying, ZHANG Chongliang
2023, 47(5):059310. DOI:10.11964/jfc.20201112512
Abstract FullText HTML PDF
Structural attribute estimation of fish community in Dongguan ecological park wetland
LI Yifan, AN Jianguo, PEI Ruihua, WU Pengju, HUANG Na, WANG Yakun, DING Sheng, CHEN Liping, LIU Qigen, HU Zhongjun
2023, 47(5):059311. DOI:10.11964/jfc.20210212635
Abstract FullText HTML PDF
Effects on rice grains cadmium reduction and the characteristics of rice and fish in rice-fish coculture system
GU Qianhong, ZENG Qianqian, LI Zhanxin, WANG Xin, PENG Bo, RAO Ke, SHEN Zhongyuan, WU Chang, QIN Qinbo, LUO Kaikun, LIU Shaojun
2023, 47(5):059612. DOI:10.11964/jfc.20230313928
Abstract FullText HTML PDF
Dietary requirement of Mn for juvenile largemouth bass (Micropterus salmoides)
SONG Bowen, YANG Hang, LENG Xiangjun, XU Zhen, YAO Wenxiang, LI Xiaoqin
2023, 47(5):059613. DOI:10.11964/jfc.20210612908
Abstract FullText HTML PDF
Metabolism and distribution of enrofloxacin in Carassius auratus gibelio, pond water and sediment after oral administration of medicated feed in the simulated aquaculture ecosystem
LING Hai, MIAO Tianyin, WANG Yuan, XIANG Yang, HU Kun, FANG Wenhong
2023, 47(5):059414. DOI:10.11964/jfc.20220113312
Abstract FullText HTML PDF
Degradation studies of MMT modified starch-based nanocomposite fibers in seawater
SHU Aiyan, SHI Jiangao, YU Wenwen, WANG Yue, ZHANG Min
2023, 47(5):059715. DOI:10.11964/jfc.20210112587
Abstract FullText HTML PDF
Numerical study on optimization of inlet system of square arc angle aquaculture tank based on flow pattern
HU Yixuan, LIU Ying, REN Xiaozhong, LI Meng, BI Chunwei
2023, 47(5):059516. DOI:10.11964/jfc.20211213244
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction