column
Research progress in nutrition and immunity of aquatic animals
LIU Bo, ZHOU Qunlan, MIAO Linghong, LIANG Hualiang, SUN Cunxin, ZHENG Xiaochuan, LIN Yan, REN Mingchun, ZHU Ling, GE Xianping
2022, 46(10):1761-1775. DOI:10.11964/jfc.20220613568
Abstract FullText HTML PDF
Research advances in nutritional physiology and high-efficiency and environment-friendly feed of Litopenaeus vannamei
NIU Jin, ZHAO Wei
2022, 46(10):1776-1800. DOI:10.11964/jfc.20220613564
Abstract FullText HTML PDF
Effects of animal and plant proteins on growth, muscle composition, antioxidant abilities, mRNA expressions of genes related to TOR signaling pathway and appetite regulation in Macrobrachium nipponense
ZHENG Jinxian, ZHOU Dongsheng, WEI Shanshan, XIONG Yunfeng, KONG Youqin, ZHANG Yixiang, ZHAO Jianhua, LIU Yan, QI Changle, DING Zhili
2022, 46(10):1801-1812. DOI:10.11964/jfc.20220613561
Abstract FullText HTML PDF
Effects of replacing dietary fish meal with fermented soybean meal, meat and bone meal and their mixture on growth, serum biochemical indices and intestinal histology of largemouth bass (Micropterus salmoides)
BIAN Yuhao, YANG Hang, XU Xiaoying, LIN Xia, CAO Kailin, LI Xiaoqin, LENG Xiangjun
2022, 46(10):1813-1823. DOI:10.11964/jfc.20211113151
Abstract FullText HTML PDF
Effects of enzymatic chicken pulp on liver antioxidant capacity, intestinal physical barrier and microflora of Micropterus salmoides
FENG Zhuandong, LIAO Ruisheng, SUN Hao, LIU Xinping, CHEN Yongjun, XIANG Xiao, TAN Beiping, LIN Shimei
2022, 46(10):1824-1835. DOI:10.11964/jfc.20220113273
Abstract FullText HTML PDF
Effects of dietary L-arginine or N-carbamoylglutamate on intestinal mucosal morphology and intestinal flora of hybrid snakehead [Channa maculata (♀)×C. argus (♂)]
LI Peijia, HOU Dongqiang, ZHAO Hongxia, HUANG Wen, ZHENG Chuntian, CAO Junming
2022, 46(10):1836-1847. DOI:10.11964/jfc.20220313416
Abstract FullText HTML PDF
Effects of hydroxyl methionine selenium supplementation in low-fishmeal diet on growth, antioxidant ability and nitrite tolerance of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
LI Jing, LI Xiaoli, WANG Ling, LU Kangle, SONG Kai, ZHANG Chunxiao
2022, 46(10):1848-1859. DOI:10.11964/jfc.20210813040
Abstract FullText HTML PDF
Comparative study on the utilization efficiency of grass carp to five non-grain protein sources at different feeding frequencies
XIA Shisen, DONG Lixue, LU Xing, TIAN Juan, YU Lijuan, WEN Hua, XIE Shouqi, JIANG Ming
2022, 46(10):1860-1871. DOI:10.11964/jfc.20220413473
Abstract FullText HTML PDF
Effects of defatted Schizochytrium sp. in diet on the growth, lipid metabolism and health of Onychostoma macrolepis
XIAO Fenfen, SUN Jian, JI Hong, YU Haibo, DONG Wuzi
2022, 46(10):1872-1891. DOI:10.11964/jfc.20220613570
Abstract FullText HTML PDF
Effects of plant extract compound on growth performance, serum biochemical indices, liver and intestinal health of largemouth bass (Micropterus salmoides)
WANG Menghua, LI Guoli, HUANG Wenqing, ZHOU Meng, WANG Guoxia, HUANG Yanhua
2022, 46(10):1892-1901. DOI:10.11964/jfc.20220413432
Abstract FullText HTML PDF
Effects of tartrazine consumption on liver and intestine structure, antioxidant indices and intestinal microbiota in crucian carp (Carassius auratus)
XIN Qingqing, LÜ Xixi, WU Limin, TIAN Xue, MA Wenge, LI Xuejun
2022, 46(10):1902-1911. DOI:10.11964/jfc.20220313401
Abstract FullText HTML PDF
Effects of glycerol monolaurate on growth performance, muscle amino acids, non-specific immunity and intestinal flora of Litopenaeus vannamei
WEI Hongjie, LI Xuehe, WU Yuancai, YI Yuanming, ZHU Dongwenjun, YANG Qihui, TAN Beiping
2022, 46(10):1912-1926. DOI:10.11964/jfc.20220513475
Abstract FullText HTML PDF
Effects of dietary carbohydrate-to-lipid ratio on growth, physiology and biochemistry, gut microbiota and disease resistance of GIFT tilapia (Oreochromis niloticus)
NING Lijun, CHEN Sen, RONG Hua, CHEN Xiaoying, ZHENG Jia, ZHANG Haotian, PAN Qing, LI Yuanyou
2022, 46(10):1927-1939. DOI:10.11964/jfc.20220413428
Abstract FullText HTML PDF
Effects of dietary raffinose on growth performance, physiological indices and glycometabolism of juvenile sea cucumber (Apostichopus japonicus)
GUO Peng, WANG Jiying, LI Baoshan, WANG Meiqi, SUN Yongzhi, HUANG Bingshan, WANG Shixin
2022, 46(10):1940-1949. DOI:10.11964/jfc.20220613560
Abstract FullText HTML PDF
Effects of dietary phosphorus levels on phosphorus and fatty acid transport and triglyceride deposition in the intestine of GIFT tilapia (Oreochromis niloticus)
LIU Xiangyuan, ZHAO Tao, GUO Yushi, HE Yang, LIU Guanghui, LUO Zhi
2022, 46(10):1950-1956. DOI:10.11964/jfc.20220713581
Abstract FullText HTML PDF
Effect of dietary phosphorus on physicochemical properties, composition of free amino acid, flavor nucleotide and free fatty acid in muscle of grass carp (Ctenopharyngodon idella)
HU Kai, CHEN Kang, FENG Lin, JIANG Weidan, LIU Yang, ZHOU Xiaoqiu
2022, 46(10):1957-1968. DOI:10.11964/jfc.20220313409
Abstract FullText HTML PDF
Effects of methanotroph (Methylococcus capsulatus) bacteria meal replacement of fish meal on growth performance, serum biochemical indices and intestinal health of hybrid grouper (Epinephelus fuscoguttatus×E. lanceolatus ♂)
LIANG Weixing, WANG Jia, TAN Beiping, CHI Shuyan
2022, 46(10):1969-1979. DOI:10.11964/jfc.20220313407
Abstract FullText HTML PDF
Effects of inactivated Lactobacillus plantarum and its metabolites on growth performance and intestinal health of grass carp (Ctenopharyngodon idella)
TIAN Juan, XIE Ningning, XIAO Wenfu, YU Lijuan, TANG Li, DENG Guifang, WEN Hua, LI Xueping
2022, 46(10):1980-1991. DOI:10.11964/jfc.20220413453
Abstract FullText HTML PDF
Effects of feeding different diets on survival, nutritional composition, digestion and immunity of juvenile Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) during overwintering
XIAO Changlun, SUN Yunfei, LU Zhenzhen, CHENG Fangzhou, CHENG Yongxu
2022, 46(10):1992-2006. DOI:10.11964/jfc.20220113269
Abstract FullText HTML PDF
Correlation between hepatopancreas lipid metabolism and calcium during exoskeleton mineralization in Eriocheir sinensis
QI Changle, BU Xianyong, ZHENG Jiajun, HE Yisong, SHI Mengyu, KONG Youqin, DING Zhili, CHEN Liqiao, YE Jinyun
2022, 46(10):2007-2015. DOI:10.11964/jfc.20220613566
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction