column
Isolation and identification of hepatocellular exosomes and their effects on the expression of miR-122/33 and immune-related genes in grass carp(Ctenopharyngodon idella)
LU Ronghua, ZHANG Wenya, ZHANG Yuru, YANG Liping, WANG Junli, MENG Xiaolin, NIE Guoxing
2020, 44(1):1-10. DOI:10.11964/jfc.20181211575
Abstract FullText HTML PDF
Identification and characterization of the calcineurin B in Fenneropenaeus chinensis: its implications in competitive ability
SUN Li, LU Xia, KONG Jie, MENG Xianhong, YAN Yunjun, LI Bobo, ZHONG Weipeng, CHEN Baolong, CAO Baoxiang, LUO Kun, LUAN Sheng
2020, 44(1):11-20. DOI:10.11964/jfc.20190111623
Abstract FullText HTML PDF
Cloning, expression and biological functional characteristics of Cactus from Scylla paramamosain
HU Lei, DENG Hengwei, LI Jingjing, LIU Shanshan, HE Jianguo, LI Haiyun, WENG Shaoping
2020, 44(1):21-32. DOI:10.11964/jfc.20181211604
Abstract FullText HTML PDF
Estimates of genetic parameters of growth-related traits for the selective breeding of deep-cupped shell Crassostrea hongkongensis
MO Riguan, XIAO Shu, QIN Yanping, ZHANG Yuehuan, MA Haitao, YU Ziniu
2020, 44(1):33-42. DOI:10.11964/jfc.20181111538
Abstract FullText HTML PDF
Primary culture and identification of brain neurons in Chinese perch (Siniperca chuatsi)
SHI Linjie, LIANG Xufang, HE Shan, PENG Jian
2020, 44(1):43-48. DOI:10.11964/jfc.20190111630
Abstract FullText HTML PDF
Statolith morphology of Gonatopsis borealis in the northwest Pacific Ocean
REN Pin, LU Huajie, TANG Yue, NING Xin, LIU Kai, CHEN Ziyue, CHEN Xinjun
2020, 44(1):49-60. DOI:10.11964/jfc.20190411772
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between the recruitment of the Pacific-cohort of chub mackerel (Scomber japonicus) and the influence factors on the spawning ground based on GLM and GAM
WU Shengnan, CHEN Xinjun
2020, 44(1):61-70. DOI:10.11964/jfc.20180811426
Abstract FullText HTML PDF
Growth and feeding behavior development of a marine ecotoxicology mode fish-medaka (Oryzias melastigma)
CHEN Jianming, CHEN Yafei, XU Yongjian, NING Yan, DAI Lingling
2020, 44(1):71-78. DOI:10.11964/jfc.20181211603
Abstract FullText HTML PDF
Behavioral characteristics of large yellow croaker (Larimichthys crocea) in tank by ultrasound pinger system
SONG Wei, YIN Leiming, CHEN Xuezhong, WANG Lei, LIU Yongli, WANG Yongjin, MA Lingbo, WANG Lumin
2020, 44(1):79-84. DOI:10.11964/jfc.20181211582
Abstract FullText HTML PDF
Effect of dietary vitamin A on growth, serum biochemical index, digestive enzyme activities and glucose and lipid metabolism in juvenile Mylopharyngodon piceus
CHEN Shujian, WU Chenglong, YE Jinyun, LI Ronghua
2020, 44(1):85-98. DOI:10.11964/jfc.20190511785
Abstract FullText HTML PDF
Dietary protein requirement of juvenile giant salamander (Andrias davidianus)
WANG Shuang, LI Zhanfu, LI Hong, LI Xuelian, LEI Denghua, ZHU Chengke, LIN Shimei, CHEN Yongjun, LUO Li
2020, 44(1):99-110. DOI:10.11964/jfc.20181111533
Abstract FullText HTML PDF
Effects of south-north relay mode on the nutritive compositions of Haliotis discus hannai
ZENG Liting, ZHONG Shiyi, YOU Weiwei, KE Caihuan
2020, 44(1):111-117. DOI:10.11964/jfc.20181011475
Abstract FullText HTML PDF
Effects of dynamic succession of Vibrio biofilms on settlement of the mussel Mytilus coruscus
LIANG Xiao, LIU Hongyu, YANG Liting, CHANG Ruiheng, PENG Lihua, LI Yifeng, YANG Jinlong
2020, 44(1):118-129. DOI:10.11964/jfc.20190111652
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of the effect of adding Bacillus on the physicochemical factors and bacterial community structure in ponds
LU Yang, YU Ermeng, XIE Jun, WANG Guangjun, ZHANG Kai, LI Zhifei
2020, 44(1):130-141. DOI:10.11964/jfc.20181111520
Abstract FullText HTML PDF
Infection of tilapia lake virus in GIFT Oreochromis niloticus and E-11 cell
LI Jiabo, QIN Zhendong, ZHAO Lijuan, LIU Zhigang, KE Xiaoli, WU Zaohe, LIU Xiaoling, LU Maixin, LIN Li
2020, 44(1):142-155. DOI:10.11964/jfc.20190111649
Abstract FullText HTML PDF
Postmorten biochemistry and rigor development of pufferfish (Takifugu rubripes)
LENG Hanbing, LIU Junrong, XU Meilu, WANG Xuanfei, YI Hongli, TIAN Yuanyong
2020, 44(1):156-165. DOI:10.11964/jfc.20190111636
Abstract FullText HTML PDF
Role of TGF-β signaling pathway in sex determination and differentiation in fish
LONG Juan, ZHENG Shuqing, WANG Xiaoshuang, ZHANG Shuai, WANG Deshou
2020, 44(1):166-177. DOI:10.11964/jfc.20190711882
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction