column
ScHsc70 gene SNP markers screening and correlation analysis for high temperature resistance of Sinonovacula constricta new variety “Shenzhe NO. 1”
XUE Baobao, MENG Delong, REN Hongyu, SHEN Benlong, NIU Donghong, LI Jiale, SHEN Heding
2019, 43(12):2439-2448. DOI:10.11964/jfc.20181111527
Abstract FullText HTML PDF
The role of Hyriopsis cumingii shell silk-like matrix protein gene silkmaxin in the shell and pearl biosmineralization
XIA Zhonghui, LIU Xiaojun, LI Jiale
2019, 43(12):2449-2458. DOI:10.11964/jfc.20181111542
Abstract FullText HTML PDF
Comparative chromosome mapping of 45S rDNA in four species of abalone
ZHANG Jianpeng, WANG Tongyi, LUO Xuan, YOU Weiwei, KE Caihuan, CAI Mingyi
2019, 43(12):2459-2467. DOI:10.11964/jfc.20181211591
Abstract FullText HTML PDF
Transcriptional expression and prokaryotic expression analysis of haloalkane dehalogenase gene from Gracilariopsis lemaneiformis
SUN Peng, DU Yu, LÜ Yan, SUN Xue, XU Nianjun
2019, 43(12):2468-2475. DOI:10.11964/jfc.20181011496
Abstract FullText HTML PDF
Histological and morphological observations of the gill and swim bladder development of Lateolabrax maculatus
LIU Yang, WEN Haishen, HUANG Jiesi, LI Jifang, ZHANG Meizhao, QI Xin, LI Yun
2019, 43(12):2476-2484. DOI:10.11964/jfc.20180711362
Abstract FullText HTML PDF
Effects of dietary fiber sources on growth, plasma biochemical indexes, intestinal antioxidant capacity and histology of largemouth bass (Micropterus salmoides)
SHI Chaoming, JIANG Yu, ZHONG Yunfei, CHEN Yongjun, LUO Li, LIN Shimei
2019, 43(12):2485-2493. DOI:10.11964/jfc.20190511814
Abstract FullText HTML PDF
Study on interaction of autophagosome and microtubule during autophagy process in Cherax quadricarinatus
MENG Fanjuan, ZHANG Guangcheng, YIN Wenjuan, WANG Liyan, SUN Jinsheng
2019, 43(12):2494-2500. DOI:10.11964/jfc.20180811406
Abstract FullText HTML PDF
Effects of difference of individual size on beak morphology of Sthenoteuthis oualaniensis in the Xisha Islands of South China Sea
CHEN Ziyue, LU Huajie, TONG Yuhe, LIU Wei, ZHANG Xu, CHEN Xinjun
2019, 43(12):2501-2510. DOI:10.11964/jfc.20181211569
Abstract FullText HTML PDF
Body condition and reproductive investment of Dosidicus gigas in the equatorial waters of eastern Pacific Ocean
HAN Fei, CHEN Xinjun, LIN Dongming, XUAN Sipeng
2019, 43(12):2511-2522. DOI:10.11964/jfc.20180611323
Abstract FullText HTML PDF
Spatiotemporal heterogeneity of Priacanthus spp. resources in the northern South China Sea
LIU Yuxi, WANG Xuefeng, CHEN Guobao, LÜ Shaoliang, ZENG Jiawei
2019, 43(12):2523-2532. DOI:10.11964/jfc.20190111648
Abstract FullText HTML PDF
Target strength measurements of tethered live purpleback flying squid (Sthenoteuthis oualaniensis) at sea
WANG Huanhuan, ZHANG Jun, CHEN Zuozhi, TANG Yong, SUN Mingshuai, HUANG Jiaxing, QIU Yongsong
2019, 43(12):2533-2544. DOI:10.11964/jfc.20180611318
Abstract FullText HTML PDF
Dietary vitamin B6 requirement of juvenile sea cucumber (Apostichopus japonicus)
LI Baoshan, WANG Jiying, WANG Chengqiang, HAO Tiantian, WANG Shixin, HUANG Bingshan
2019, 43(12):2545-2553. DOI:10.11964/jfc.20180911449
Abstract FullText HTML PDF
Isolation, identification and pathogenicity studies on visceral granulomatous disease in Acanthopagrus schlegelii
ZHANG Honghu, YUAN Na, FU Chaoying, HE Jie, LUO Huaming, BAO Jiawei, QIAN Dong
2019, 43(12):2554-2566. DOI:10.11964/jfc.20181011489
Abstract FullText HTML PDF
Isolation, identification and of an infectious hematopoietic necrosis virus isolated from Oncorhynchus mykiss at Penzhou city, Sichuan province
LIU Tao, WEI Wenyan, LIU Jiaxing, YANG Ma, YANG Qian, HE Shengyu, HE Qiyao, XIE Heng, WANG Kaiyu
2019, 43(12):2567-2573. DOI:10.11964/jfc.20180511284
Abstract FullText HTML PDF
Effects of unfrozen liquid treatment on the quality and shelf life of grouper in normal temperature direct-sale logistics course
WU Yanyan, ZHANG Tao, LI Laihao, YANG Xianqing, HAO Shuxian, LIN Wanling
2019, 43(12):2574-2583. DOI:10.11964/jfc.20181011509
Abstract FullText HTML PDF
Research trends and hotspots of fisheries science in major fisheries countries in the world
LIU Jinli, CHEN Peng, SHAO Zhengyi, YE Hongyu, LIANG Kai, MA Yuejiao, QI Yali
2019, 43(12):2584-2596. DOI:10.11964/jfc.20191012023
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction