column
SNPs detection of MYH gene and its association with growth traits in largemouth bass (Micropterus salmoides)
LI Shengjie, JIANG Peng, FAN Jiajia, BAI Junjie, LI Rui, ZHU Xinping
2018, 42(3):305-313. DOI:10.11964/jfc.20170310750
Abstract FullText HTML
Phylogenetic relationships in Pinctada from Leizhou Peninsula based on 3 mtDNA genes
XIAO Baohua, LIAO Baolin, LIU Chuwu, YANG Xiaodong, XIE Ziqiang, ZHANG Wucai
2018, 42(3):314-321. DOI:10.11964/jfc.20161010566
Abstract FullText HTML
Transcriptome sequencing analysis on pearl color related genes in Hyriopsis cumingii
MAO Yuanyuan, ZHENG Rongquan, ZHANG Qipeng, MEI Yiyun, KONG Shenshen, LIU Zhifang
2018, 42(3):322-333. DOI:10.11964/jfc.20161110620
Abstract FullText HTML
Comparative study on the karyotype of chromosome of Barbus capito with two methods
GENG Longwu, JIANG Haifeng, XU Wei
2018, 42(3):334-344. DOI:10.11964/jfc.20170110685
Abstract FullText HTML
Ovarian development characteristics of North Pacific albacore tuna (Thunnus alalunga )
ZHU Weijun, XU Liuxiong, JIANG Jianjun, LIN Dongming
2018, 42(3):345-355. DOI:10.11964/jfc.20151010105
Abstract FullText HTML
Spatial-temporal variation on Euphausia superba fishing ground in the northern Antarctic Peninsula based on point pattern model
YANG Xiaoming, ZHU Guoping
2018, 42(3):356-365. DOI:10.11964/jfc.20161110607
Abstract FullText HTML
Effects of dietary soy lecithin on the ovary development, histology and vitellogenin gene expression in mated and unmated female swimming crab (Portunus trituberculatus)
DING Liyun, FU Huiyun, HOU Yingmei, HUO Yawen, SUN Peng, JIN Min, ZHOU Qicun
2018, 42(3):366-375. DOI:10.11964/jfc.20161010584
Abstract FullText HTML
Establishment and identification of immortalized macrophage cell line of tilapia (Oreochromis niloticus)
ZHANG Yongde, PAN Chuanyan, YU Yanling, FENG Pengfei, LUO Honglin
2018, 42(3):376-387. DOI:10.11964/jfc.20170410798
Abstract FullText HTML
Variance analysis of bacterial community in the intestine of cultured spotted knifejaw (Oplegnathus punctatus) at different healthy levels and intervened with florfenicol
XU Yan, WANG Yingeng, ZHANG Zheng, JIANG Yan, LIAO Meijie, LI Bin, WANG Kai, LI Wensheng
2018, 42(3):388-398. DOI:10.11964/jfc.20170210711
Abstract FullText HTML
Characterizing the compositional and functional structures of intestinal microflora between healthy and diseased Litopenaeus vannamei
YU Weina, DAI Wenfang, TAO Zhen, XIONG Jinbo
2018, 42(3):399-409. DOI:10.11964/jfc.20170310737
Abstract FullText HTML
New sequence type isolates of AHPND-causing Vibrio parahaemolyticus from Litopenaeus vannamei by multilocus sequence typing
SUN Mingyu, FENG Bo, ZHANG Zhaohuan, XU Majunkun, LIU Weiqi, LIU Haiquan, PAN Yingjie, ZHAO Yong
2018, 42(3):410-418. DOI:10.11964/jfc.20170510847
Abstract FullText HTML
Subcellular localization and preliminary function study of dynein regulation protein robl/LC7 from Nocardia seriolae
XIA Liqun, CHEN Ruimin, LIAO Baoshan, SU Zejie, XU Liang, TONG Bangzhuo, HUANG Jiahui, LU Yishan
2018, 42(3):419-430. DOI:10.11964/jfc.20170110696
Abstract FullText HTML
Analysis of pathogen in an outbreak death of Marsupenaeus japonicus
HAN Lin, WANG Xiuhua, YANG Bing, WAN Xiaoyuan, WU Heying, ZHANG Qingli, HUANG Jie
2018, 42(3):431-441. DOI:10.11964/jfc.20161210623
Abstract FullText HTML
Quantitative proteomic analysis of differential proteins in Streptococcus agalactiae piscine strain and human strain using iTRAQ
GUO Changming, YUAN Cheng, WU Caihong, ZHU Shanyuan, LIU Guangjin, LU Chengping, LIU Yongjie
2018, 42(3):442-451. DOI:10.11964/jfc.20170110690
Abstract FullText HTML
Effect on hydrodynamics of unit net of a column-type net enclosureaquaculture engineering in current by fixations
CHEN Tianhua, PAN Yun, FENG Dejun, MENG Ang, GUI Fukun
2018, 42(3):452-460. DOI:10.11964/jfc.20161010589
Abstract FullText HTML

Journal Introduction